Dla studentów:

Dla wszystkich studentów posiadających Dzieci w wieku 2,5 - 5 lat po okazaniu legitymacji zniżka -20%

Dziękujemy za złożenie ofert pracy.

Rekrutacja została zakończona.

Zaloguj się Wyloguj się

Plan dnia

 

Ramowy rozkład dnia grupy "Troskliwe Misie"

Niepublicznego Przedszkola językowo - artystycznego  "Tęczowa Kraina"

 

 

 

 

6:00 – 7:30

 • Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne.
 • Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy.
 • Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.
 • Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza.
 • Praca z dzieckiem zdolnym.

7:30 – 8:00

 • Ćwiczenia poranne,
 • zabawy ruchowe integrujące całą grupę,
 • czynności higieniczne,
 • praca dyżurnych.

8:00 – 8:30

 • Śniadanie,
 • przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
 • praca dyżurnych,
 • mycie zębów.

8:30 – 9:00

 • Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych,
 • pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy.
 • Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej.
 • Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza.
 • Praca z dzieckiem zdolnym.

9:00 – 10:00

 • Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego z całą grupą.
 • Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.
 • Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych.
 • Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

10:00 – 10:40

 • Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci,
 • II śniadanie serwowane w formie przekąski.

10:40 – 10:50

 • Czynności samoobsługowe w szatni,
 • wdrażanie do samodzielności.

10:50 – 11:50

 • Pobyt na powietrzu.
 • Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki w małych grupach,
 • rozmowy indywidualne,
 • prace porządkowe,
 • zabawy na sprzęcie terenowym,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • spacery,
 • wycieczki,
 • zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku;
 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.
 • Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.
 • Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

11:50 – 12:10

 • Czynności samoobsługowe w szatni,
 • zabiegi higieniczne w łazience,
 • przygotowanie do obiadu,
 • praca dyżurnych.

12:10 – 12:30

 • Obiad,
 • przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
 • praca dyżurnych.

12:30 – 12:45

 • Czynności higieniczne,
 • mycie zębów.

12:45 – 14:15

 • Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu,
 • zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku,
 • realizacja pomysłów dzieci,
 • Powtarzanie wprowadzonego materiału,
 • praca wyrównawcza,
 • zabawy integrujące grupę,
 • prace porządkowe,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • spacery,
 • wycieczki,
 • zabawy ruchowe organizowane z całą grupą, dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku.
   

14:15 – 14:20

 • Czynności higieniczne,
 • przygotowanie do podwieczorku,
 • praca dyżurnych.

14:20 – 14:40

 • Podwieczorek,
 • przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
 • praca dyżurnych.

15:00 - 17:30

 • Organizowanie różnorodnych zabaw w sali lub na powietrzu.
 • Praca indywidualna oraz dydaktyczno – wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym.
 • Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych.
 • Zabawy indywidualne w sali lub ogrodzie.
 • Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia grupy "Tęczusie"

Niepublicznego Przedszkola językowo - artystycznego  "Tęczowa Kraina"

 

6:00 – 8:00

 • Schodzenie się dzieci do przedszkola,
 • Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań,
 • Aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych,
 • Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej,
 • Praca indywidualna oraz dydaktyczno-wyrównawcza,
 • praca z dzieckiem zdolnym.

8:00 – 8:30

 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe, logopedyczne, ruchowe,
 • zabawy integrujące grupę,
 • czynności higieniczne,
 • praca dyżurnych.

8:30 – 9:00

 • Śniadanie,
 • przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas posiłku,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
 • praca dyżurnych,
 • czynności higieniczne,
 • mycie zębów.

9:00 – 9:30

 • Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego całą grupą i w małych zespołach,
 • nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.

9:30 – 10:00

 • Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

10:00 – 10:30

 • Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych,
 • wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.

10:30 – 10:40

 • Czynności samoobsługowe w szatni,
 • wdrażanie do samodzielności.

10:40 – 11:40

 • Pobyt na powietrzu,
 • zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielki,
 • rozmowy indywidualne,
 • prace porządkowe,
 • obserwacje przyrodnicze,
 • spacery,
 • zabawy ruchowe organizowane z całą grupą (dobór zajęć uzależniony od pogody i pory roku),
 • uczenie zasad warunkujących bezpieczeństwo w ogrodzie i poza terenem przedszkola,
 • wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.

11:40 – 11:50

 • Czynności samoobsługowe w szatni,
 • zabiegi higieniczne w łazience,
 • przygotowanie do obiadu,
 • praca dyżurnych.

11:50 – 12:20

 • Obiad,
 • przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
 • praca dyżurnych.

12:20 – 12:35

 • Czynności higieniczne,
 • mycie zębów.

12:35 – 13:35

 • Odpoczynek poobiedni-leżakowanie,
 • słuchanie muzyki relaksacyjnej,
 • czytanie i opowiadanie literatury dziecięcej.

13:35 – 14:00

 • Zabawy i gry dydaktyczne,
 • zajęcia w małych zespołach,
 • praca wyrównawcza.

14:00 – 14:10

 • Porządkowanie sali,
 • przygotowanie do podwieczorku,
 • czynności higieniczne.

  14:10 – 14:30

 • Podwieczorek,
 • przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami,
 • praca dyżurnych.

14:30 - 17:30

 • Organizowanie różnorodnych zabaw, jako symulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu,
 • Praca indywidualna oraz dydaktyczno-wyrównawcza,
 • praca z dzieckiem zdolnym,
 • Organizowanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych.

17:30

 • Rozchodzenie się dzieci.

X