Dla studentów:

Dla wszystkich studentów posiadających Dzieci w wieku 2,5 - 5 lat po okazaniu legitymacji zniżka -20%

Dziękujemy za złożenie ofert pracy.

Rekrutacja została zakończona.

Zaloguj się Wyloguj się

Zajęcia

Rodzice nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za materiały plastyczno-techniczne oraz ubezpieczenie dziecka.

 

Tygodniowy rozkład zajęć grupy "Troskliwe Misie"

 

 

Tygodniowy rozkład zajęć grupy "Tęczusie"

 

 

Edukacja językowa – ćwiczenia i zagadki słuchowe, opowiadania, wiersze, historyjki obrazkowe, inscenizacje, zagadki, nauka płynnego i zrozumiałego dla innych wypowiadania się na dany temat, przygotowanie do czytania i pisania.

 

 

Edukacja poznawcza – systematyczne poszerzanie wiedzy o świecie, nauka logicznego myślenia, ćwiczenia pamięci, koncentracji, wykorzystywanie zmysłów w poznawaniu świata, dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie, rozumienie konieczności dbania o środowisko naturalne, edukacja matematyczna. W edukacji matematycznej opieramy się na dziecięcej matematyce prof. Gruszczyk-Kolczyńskiej - gry, zabawy i ciekawe zadania kształtujące orientację przestrzenną, dziecięce kompetencje w dostrzeganiu rytmów, kształtujące umiejętność liczenia, numerowania, klasyfikowania, dodawania i odejmowania, a także mierzenia płynów i ważenie.

 

 

Edukacja społeczna – budowanie systemu wartości, kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, pogadanki tłumaczące dzieciom otaczający je świat, zaszczepiające w nich patriotyzm, ukazujące tradycje, święta i kulturę różnych krajów.

 

 

Edukacja artystyczna – słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, uczestniczenie w zabawach rytmicznych, wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, rytm, wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami.

 

 

Edukacja ruchowa i zdrowotna – gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne kształtujące sprawność fizyczną i koordynację całego ciała, poprawne posługiwanie się nazwami części ciała, podejmowanie sportowej rywalizacji, poznawanie zasad dbałości i zdrowie oraz przestrzeganie ich, umiejętne określanie własnego samopoczucia, rozumienie problemów ludzi niepełnosprawnych fizycznie.

 

 

W zależności od potrzeb i za dodatkową opłatą Dzieci będą miały spotkania z logopedą, pielęgniarką, stomatologiem oraz psychologiem.

O ewentualnych spotkaniach Rodzice/ Opiekunowie zostaną wcześniej uprzedzeni.

X